Данас почиње рани јавни увид Планова детаљне регулације за радне зове „Фруто 2“ и „Горња Драгуша“

Данас почиње Рани јавни увид Планова детаљне регулације за  радне зоне „Фруто 2“ у Блацу и „Горња Драгуша“ у Горњој Драгуши, и трајаће наредних 15 дана (31.10. - 15.11.2016 године).

Предмет раног јавног увида је материјал припремљен у почетној фази израде планских документа, (текстуални и графички део), оверен од стране обрађивача Привредног друштва за просторно планирање, пројектовање и инжењеринг “ИСТ УРБАН“ доо Ниш, и биће изложен у аналогном (канцеларија бр. 34 зграда Општине Блаце) и дигиталном облику, на следећим линковима

Материјал за рани јавни увид-ПДР радна зона Фруто 2

 

Материјал за рани јавни увид-ПДР радна зона Горња Драгуша

 

Општинска управа, надлежна Служба, организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Планова, могућим решењима за развој просторне целине као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Увид је слободан за сва заинтересована правна и физичка лица, која информације и обавештења могу добити у Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Блаце (канцеларија бр. 34, тел: 027/379-210).

У току јавног увида заинтерeсована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложене Нацрте Планова, предајом примедбе у писаном облику на писарницу Општинске управе Општине Блаце, Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.

 

Наведене пројекте финансирају Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС.

Block RGB European PROGRES logo SRB 1

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka