Јавна расправа о Нацрту Статута општине Блаце

Општинско веће општине Блаце на седници одржаној дана 27. 11. 2018. године, донело је закључак о упућивању на јавну расправу Нацртa Статута општине Блаце.

Јавна расправа о Нацрту Статута општине  Блаце, у трајању од 10 (десет) дана, спровешће се почев од 28. 11..2018. године и трајаће закључно са 7. 12. 2018. године.

Јавна расправа о Нацрту Статута општине Блаце спровешће се:

-  истицањем на огласној табли у згради општине Блаце,

- објављивањем на сајту Општине  Блаце.

Примедбе и предлози на Нацрт Статута општине  Блаце, могу се у писаном облику, доставити: - Скупштини општине Блаце, Карађорђева 4, са назнаком - за Комисију за израду нацрта Статута општине  Блаце, закључно са 7. 12. 2018. године.

Након спроведене јавне расправе Општинско веће општине Блаце  припремиће предлог Статута и исти доставити  Скупштини општине Блаце на разматрање и доношење.

Прилог 1 - Закључак о упућивању на јавну расправу нацрта Статута општине Блаце

Прилог 2 - Нацрт Статута општине Блаце

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka