Заштита животне средине

Годишњи извештај о надзору за 2017. годину

Годишњи план рада за 2018. годину

Сагласност на План надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о надзору за 2018. годину

 

Годишњи план надзора за 2019. годину

Сагласност на план надзора за 2019. годину

Сагласност на годишњи извештај за 2019. годину

Годишњи извештај о раду за 2019. годину

 

Годишњи план надзора за 2020. годину

Сагласност на план надзора за 2020. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину
Сагласност на годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Годишњи план надзора за 2021. годину

Сагласност на план надзора за 2021. годину

 

Годишњи план надзора за 2022. годину. 

Сагласност на план надзора за 2022. годину

 

Контролне листе:

КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg