Расписан Конкурс за доделу новчане помоћи студентима

На основу Правилника о условима за остваривање новчане помоћи студентима и Одлуке Општинског већа општине Блаце, о расписивању Конкурса за доделу новчане помоћи студентима за школску 2020/2021 годину, в.д. начелник Општинске управе општине Блаце, дана 26. новембра 2020. године, расписује Конкурс за доделу новчане помоћи студентима

I Право на новчану помоћ могу остварити студенти академских и струковних студија на високошколским установама чији су програми акредитовани од стране надлежног Министарства.

Право на новчану помоћ могу остварити следеће категорије студената:

1) Прва категорија су студенти првог степена студија - основних академских, основних струковних и интегрисаних студија – од II  до IV године студија.

Додељује се до 80% од укупног броја одобрених новчаних помоћи.

2) Друга категорија су студенти другог степена студија – дипломских академских студија (мастер), специјалистичких академских, специјалистичких струковних студија и интегрисаних студија – од V до VI године студија.

Додељује се до 20% од укупног броја одобрених новчаних помоћи.

II Услови за доделу новчане помоћи:

 • Да студент у школској години за коју се додељује новчана помоћ први пут уписује најмање II (другу) годину на студијама првог степена студија;
 • Да студент има најмање просечну оцену 7,50 (седам 50/100) из претходних година студија;
 • Да студент има пребивалиште на територији општине Блаце, односно боравиште најмање 3 године за интерно расељена лица;
 • Да студент није у радном односу (за кандидате који су студенти на студијама другог степена).

Конкурс није намењен студентима I (прве) године првог степена студија, апсолвентима и  студентима докторских студија.

 III Потребна документација:

 • уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија са назначеном просечном оценом положених испита из претходних година студија и бројем остварених ЕСПБ, односно, за студенте који се први пут уписују на студије другог степена уверење о дипломирању на основним студијама (уверење оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса);
 • уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар – јун текуће године;
 • штампани подаци са електронске личне карте или оверена фотокопија старе важеће личне карте;
 • потвда о боравишту за интерно расељена лица (услов - најмање 3 године пријављеног боравишта на територији општине Блаце);
 • копија свих писаних страна индекса или оверена потврда високошколске установе да студент није изгубио годину током студија;
 • доказ да студент није у радном односу - извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (за кандидате који су студенти на студијама другог степена);
 • уговор о закупу стамбеног простора за студента који са породицом живи у изнајмљеном стамбеном простору.

IV Рок за подношење захтева је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Конкурса на интернет презентацији општине Блаце.

Документ за преузимање: ПРИЈАВА 

Документ за преузимање: Правилник о условима за остваривање новчане помоћи студентима

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg