Одржан радни састанак са представницима локалних самоуправа и предшколских установа на тему „Промоција предшколског васпитања и обрзовања на локалном нивоу“

У оквиру програма подршке реформи система предшколског васпитања и образовања са циљем обезбеђивања континуитета реформских промена у предшколском васпитању и образовању, у погледу повећања обухвата деце и повећању праведности система, кроз већи обухват деце из осетљивих група, Општина Блаце је, на основу закљученог Протокола о сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, као учесник SUPER пројекта, који финансира Европска унија, донела Стратегију за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Блаце у периоду од 2020. до 2025. године. Овим документом дефинисани су правци, циљеви и активности које ће допринети унапређењу живота деце предшколског узраста у нашој општини. Квалитетни и доступни програми предшколског васпитања и образовања имају кључни допринос у остваривању дечијих права, смањењу друштвених неједнакости, развоју друштвене кохезије и људског капитала.

На радном састанку кључна тема била је истицање важности промоције предшколског васпитања и образовања, јер се улагање у образовање у раном детињству вишеструко исплати, доприноси бољем образовном нивоу, економском статусу, здрављу, социјалној мобилности и превенцији социјално непожељних понашања. Вртићи као места у којима се сусрећу деца из локалне заједнице из различитих социјалних група, који се иначе не би ни срели, играју важну улогу у изградњи здраве друштвене заједнице, којој тежи свака локална самоуправа. Општина Блаце, као одговорна локална заједница, у наредном периоду трудиће се да свако дете добије право на квалитетно предшколско васпитање и образовање.

obavestenje

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg