У току контрола коришћења подстицајних средстава у пољопривреди

Комисија за контролу коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2014. години почела је обилазак газдинстава која су у оквиру Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Блаце у 2014. години поднела захтев за остваривање права на подстицај, у складу са конкурсом.

podsticaji

Иначе, конкурс који је затворен 30. новембра односиo се на расподелу средстава из буџета намењених за финансирање развоја и унапређења воћарства, повртарства, ратарства и сточарства општине Блаце.

„Комисија је од четвртка 04. децембра на терену и до данас је обавила контролу код трећине подносиоца захтева. За сада нема утврђених неправилности, што потврђује озбиљност пољопривредних произвођача, али и самог Програма. Приликом контроле прикупљају се информације са терена, шта треба променити или додати како би се у наредној години програм унапредио. Сем тога, важно је нагласити и то да је примећена тенденција пораста броја младих носиоца газдинстава, односно апликаната“ – изјавио је Бојан Николић, сарадник општинске Службе за пољопривреду и председник Комисије.

Од укупно 115 захтева колико је пристигло Комисији за расподелу средстава из буџета намењених за финансирање развоја и унапређења пољопривреде општине Блаце, највећи број се односи на субвенционисање набавке специјализоване пољопривредне механизације, машина и опреме за прераду, складиштење полупроизвода и готових производа у: сточарству, воћарству, ратарству, повртарству, виноградарству и винарству. Десетак захтева односе се на набавку и чување квалитетних приплодних грла стоке, а подносиоци захтева аплицирали су и за субвенционисање камата за краткорочне и средњорочне наменске пољопривредне кредите регистрованих пољопривредних газдинстава.

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg