Обавештење о објављивању Jавног позива Министарства за привреду за доделу бесповратних средстава за набавку опреме за мала предузећа

Одељење за привреду, ЛЕР и заштиту животне средине обавештава привредне субјекте да је Министарство привреде Владе РС, расписало:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2022. ГОДИНИ

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и уз подршку пројекта „Србија и ЕУ – Опрема за привреду“ који финансира Европска унија, додељује бесповратна средства микро и малим предузећима, предузетницима и задругама.
Укупна бесповратна средства износе око 3,1 милијарду динара.
Министарство привреде обезбедило је износ од 1,9 милијарди динара, а Европска унија бесповратна средства и техничку подршку за спровођење пројекта у укупном износу од 11 милиона евра.
Циљ Програма јесте подршка инвестицијама и подстицај бржем привредном развоју.
Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке:

1. нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара, и то:
1.1 производне опреме и/или машина;
1.2 транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;
1.3 делова, специјализованих алата за машине;
1.4 машинa и опремe за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње;
2. нове опреме за извођење грађевинских радова, и то:
2.1 грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.
Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама:

1. БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА  А. Д. Београд

2. BANCA INTESA А.Д. Београд

3. OTP BANKA Србија А.Д. Нови Сад

4. NLB KOMERCIJALNA BANKA A.Д. Београд

5. ERSTE BANK А.Д. Нови Сад

6. EUROBANK DIREKTNA А.Д. Београд

7. INTESA LEASING ДОО Београд

8. UNICREDIT LEASING Srbija doo Beograd

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:
1) правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва, или задруге, која су разврстана на микро и мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 73/19 и 44/21 - др. закон) према финансијским извештајима за 2020. годину;
2) предузетници регистровани у АПР.
Привредни субјекти који испуне услове Програма и којима банке, односно лизинг компаније укључене у реализацију Програма, условно одобре кредит односно финансирање могу остварити право на суфинансирање до 25% од нето вредности опреме која се набавља. Учешће привредних субјеката износи 5% од укупне вредности опреме, док се остатак обезбеђује из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија укључених у спровођење овог Програма.
Висина бесповратних средстава која се може доделити привредном субјекту одређује се у односу на број запослених на неодређено време на дан 31. децембра 2021. године по евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања: 1 запослен - до 1,0 милион РСД, 2-5 запослена - до 2,5 милиона РСД, 6 и више запослених - до 5,0 милиона РСД. 
Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2022. године.
Пријаве за доделу бесповратних средстава, заједно са осталом документацијом и захтевом за кредит односно финансијски лизинг, предају се или достављају електронски у једној од експозитура/филијала пословних банака и лизинг компанија које учествују у реализацији овог програма.
Више информација на: https://www.privreda.gov.rs/

 

obavestenje

 

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg