ИСТРАЖИВАЊЕ ЗА МАПИРАЊЕ ПОТРЕБA У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПРОЦЕНУ РЕСУРСА ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

 

Да нико не буде изостављен“

Драги суграђани и суграђанке,

Пред вама је упитник о идентификовању потреба у нашoj општини, ради унапређења квалитета живота и подршке најрањивијим члановима наше локалне заједнице. Ваше мишљење нам је значајно како бисмо употпунили информације у процесу планирања и реализовања мера и активности у области социјалне заштите по мери наших суграђана којима је подршка потребна.

Мапирање потреба грађана у области права и услуга социјалне заштите на територији локалне самоуправе и идентификација ресурса пружалаца услуга на локалном нивоу треба да омогући локалној управи и институцијама да:

  1. стекну увид у ставове и исказане потребе постојећих и потенцијалних корисника права и услуга социјалне заштите на територији ЈЛС, са посебним освртом на најугроженије припаднике корисничких група, односно оне који су рањивији и суочавају се са тешким и/или узастопним ускраћивањем права или више облика дискриминације, и разуме који од фактора ризика највише утичу на њих;
  2. идентификују ресурсе пружалаца услуга на локалном нивоу из јавног и цивилног сектора;
  3. обезбеде основу за планирање и развој одговарајућих права и услуга у области социјалне заштите у надлежности ЈЛС, као и основу за израду докумената јавне политике ЈЛС, односно локалних аката којима се уређује и унапређује обезбеђивање права и услуга у заједници (а нарочито одлуке о социјалној заштити и програма унапређења социјалне заштите на територији ЈЛС);
  4. обезбеде основу за успостављање редовног система за прикупљање и праћење података о правима и услугама социјалне заштите на територији ЈЛС.

Током истраживања фокус ће бити на:

  • Корисницима социјалне заштите;
  • Корисницима локалних услуга социјалне заштите;
  • Грађанима(путем сајта локалне самоуправе); ЛИНК
  • Представницима организација цивилног друштва, стручне јавности, запосленима у локалној самоуправи и Центру за социјални рад, као и пружаоцима услуга социјалне заштите.

Истраживање ће бити реализовано од 20.  маја  до 9. јуна 2024. године, a збирни резултати биће укључени у израду Програма унапређења социјалне заштите општине за период 2025-2027. године и биће објављени на сајту наше локалне самоуправе. 

Активност се спроводи у оквиру пројекта „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“, који финансира Европска унија у оквиру ИПА 2020. Уговорно тело је Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, надлежно министарство за реализацију пројекта је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, док је Стална конференција градова и општина (СКГО) задужена за имплементацију пројекта.

Baner 2

 

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg