Оглас за прибављање непокретности у јавну својину Општине Блаце

Комисија за прибављање непокретности у јавну својину Општине Блаце, образована решењем Скупштине општине Блаце, бр. -02-996/2024 od 31.05.2024. године, расписује Оглас за прибављање непокретности у јавну својину Општине Блаце, а ради проширења гробља у Месној заједници Горња Јошаница, методом непосредне погодбе.

Позивају се власници кат.парцеле бр. 1143 КО Претрешња, да попуњене пријаве за учествовање у предметном поступку непосредне погодбе доставе најкасније се до 09.07.2024. године до 14:00 часова, предајом истих на писарници услужног центра Општинске управе општине Блаце. 

Поступак непосредне погодбе одржаће се дана 10.07.2024. године, у 11:00 часова у Општинској управи општина Блаце ул. Карађорђева 4, соба бр. 34.

- Текст огласа 

- Пријава за непосредну погодбу

- Изјава

 

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg