Дом здравља Блаце континуирано ради по препорукама Агенције за акредитацију здравствених установа Србије

Редовна посета Дому здравља Блаце спољашњих оцењивача која се у складу са законом спроводи годину дана након спољашњег оцењивања, обављена је према плану Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, дана 12. јула 2017. године. Посету је обавио трочлани тим спољашњих оцењивача, а циљ посете био је контрола постигнутих и имплементираних стандарда. Према њиховој оцени, Дом здравља Блаце континуирано ради по смерницама Агенције за акредитацију здравствених установа Србије и константно унапређује квалитет рада установе.

IMG 1483 1

Општи утисак је да је установа након стицања статуса акредитоване установе наставила са активностима које су резултирале унапређењем квалитета рада у свим областима. Испоштоване су све препоруке из акредитацијског извештаја које су зависиле од ангажовања менаџмента и свих запослених. Приметна су и залагања установе на превазилажењу проблема који су резултат разних финансијских, техничких и законских ограничења, на које установа нема утицаја.

У протеклом периоду менаџмент Дома здравља Блаце препознао је све предности и достигнућа акредитације, мотивисао је своје запослене, уложио огромну енергију како би постигао и достигао свој циљ, безбедне, сигурне и квалитетне здравствене установе. Акредитација је схваћена као континуирани процес усмерен ка досезању вишег нивоа ефикасности у раду и унапређењу нивоа и доступности здравствених услуга које се пружају корисницима здравствених услуга. Сарадња са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије, добијене смернице за активности на унапређењу квалитета рада и безбедности пацијента, као и стручну подршку у току тог процеса сматра се врло значајном за реализацију ових циљева.

IMG 1481 1

Редовна посета здравственој установи спроводи се у складу са законом, након годину од спољашњег оцењивања, а за време периода трајања акредитације здравствене установе. Здравстена установа Дом здравља Блаце стекла је акредитацијски статус на период од 7. година, и додељен јој је сертификат број А-160-09/2014.

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije