Оглас за прикупљање предлога за награду „Велика госпојина“ за 2019. годину

Комисија за награде општине Блаце, на основу члана 3, 4. и 8. Одлуке о јавним признањима Општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 1/06), дана_22. јула. 2019. године, објављује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА НАГРАДУ

„ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА“

ЗА 2019. ГОДИНУ

Годишња награда „Велика Госпојина“ је највише признање општине Блаце, које се додељује за изузетна достигнућа, а која чине допринос афирмацији општине у привреди, друштвеним делатностима и другим областима.  

За награду се може предложити физичко или правно лице са подручја општине Блаце, појединачно или заједнички, без обзира на простор и време достигнућа.

            Предлози се достављају до 15. августа 2019. године.

            - у писаном облику, на адресу: „Општина Блаце, Комисија за награде општине Блаце, Карађорђева бр. 4, 18420 Блаце“,

            - или усмено, саопштавају давањем на записник председнику Комисије.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka