Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта - кат. парцела 6589/3 КАО Блаце

Комисија за  давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, образована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. III-02-2231/19 од 28.11.2019.године, расписује Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта, методом јавног надметања.

Јавно надметање обавиће се у холу Културног центра „Драинац“, у Блацу, дана 13.12.2019. године (петак), са почетком у 12,00 часова.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka