Други јавни позив за остваривање права на осигурање засада шљиве и вишње у 2019. години

На основу Решења о образовању комисије за утврђивање права на осигурање засада шљиве и вишње на територији општине Блаце у 2019 . години („Службени лист општине Блаце“ бр. 5/19) и Правилника о осигурању засада шљиве и вишње на територији општине Блаце у 2019. години („Службени лист општине Блаце“ бр. 5/19) Комисија за утврђивање права осигурања засада шљиве и вишње на територији општине Блаце у 2019. години расписује други јавни позив активним пољопривредним газдинствима са територије општине блаце и газдинствима чије се парцеле налазе на територији општине блаце за остваривање права на осигурање  засада шљиве и вишње у 2019. години.

Члан 1.

Позивају се физичка лица, носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава у активном статусу, чије су парцеле на територији општине Блаце  да поднесу захтев за остваривање права на осигурање засада шљиве и вишње у  2019. години.

Члан 2.

Предмет осигурања: Осигурање засада шљиве и вишње максималне површине 15 ха по једном газдинству.

Члан 3.

Осигурани ризици: Осигурањем се надокнађују штете проузроковане уништењем осигураних садница услед ризика: града, пожара, удара грома, олује, нагомилавање снега у крошњама и одроњавање тла.

Члан 4.

Општи услови за осигурање: Регистрована пољопривредна газдинства са парцелама на територији општине Блаце, са активним статусом и пријављеним површинама са воћним врстама шљиве и вишње.

Члан 5.

Специфични услови за осигурање: Да предметне површине нису већ претрпеле штету у предходном периоду у складу са Чланом 3. Јавног позива.

Члан 6.

Право на осигурање (појединачне полисе) остварују пољопривредне површине (носиоци пољопривредних газдинстава)  у складу са Чланом  4. и 5. Јавног позива по динамици пријављивања до испуњавања уговором предвиђених површина од 1065 ха шљиве и вишње односно 450.000 садница.

Члан 7.

Неопходна документација:

- Пријава за осигурање ( може се преузети на писарници Општинске управе Блаце, у канцеларији бр: 38, као и на сајту Општинске управе Блаце www.blace.org.rs)

-Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства 2019. године.

-Структура биљне производње

-Лична карта

Неопходну документацију ископирати и доставити у канцеларији бр: 38 Општинске управе Блаце.

Рок за подношење пријава је до 21.02.2020. године, односно до испуњености услова из Члана 6. Јавног позива.

Председник Комисије: Драган Гмијовић

 

јавни позив можете преузети ОВДЕ.

 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka