Решења

Решења

pdf icon Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције Општине Блаце

pdf icon Решење о именовању општинског тима за извршење послова и радних задатака стрелаца на противградним станицама

pdf icon Решење о одобравању средстава за суфинансирање медијских пројеката (2018)

pdf icon Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања (2018)

pdf iconРешење о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене  Локалног антикорупцијског плана за општину Блаце

pdf iconРешење о именовању вршиоца дужности директора јавног комуналног предузећа „Блаце“ Блаце

pdf iconРешење о разрешењу директора јавног комуналног предузећа „Блаце“ Блаце

pdf icon Решење о одобравању средстава за суфинансирање медијских пројеката

pdf icon Решење о измени решења о образовању Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања

pdf icon Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања

pdf icon Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања (2017)

pdf icon Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања (2019)

pdf icon Решење о одобравању средстава за суфинансирање медијских пројеката 2019 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije