Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Прва измена Плана јавних набавки Општинске управе Општине Блаце за 2023. годину

План јавних набавки Општинске управе општине Блаце за 2023. годину

 

 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Једанаеста измена плана јавних набавки Општинске управе општине Блаце за 2022. годину

Десета измена плана јавних набавки Општинске управе општине Блаце за 2022. годину

Девета измена плана јавних набавки Општинске управе општине Блаце за 2022. годину

Осма измена плана јавних набавки Општинске управе општине Блаце за 2022. годину

Седма измена плана јавних набавки Општинске управе општине Блаце за 2022. годину 

Шеста измена плана јавних набавки Општинске управе општине Блаце за 2022. годину

Пета измена плана јавних набавки Општинске управе општине Блаце за 2022. годину

Четврта измена плана јавних набавки Општинске управе општине Блаце за 2022. годину

Трећа измена плана јавних набавки Општинске управе општине Блаце за 2022. годину

Друга измена плана јавних набавки Општинске управе општине Блаце за 2022. годину

Прва измена плана јавних набавки Општинске управе општине Блаце за 2022. годину

План јавних набавки Општинске управе општине Блаце за 2022. годину

Девета измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Осма измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Седма измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Шеста измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Пета измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Четврта измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Трећа измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину

Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

План јавних набавики за 2018. годину - Општинска управа Општине Блаце

Прва измена плана јавних набавки Општинске управе Општине Блаце за 2018. годину

Друга измена плана јавних набавки Општинске управе Општине Блаце за 2018. годину 

Трећа измена плана јавних набавки Општинске управе Општине Блаце за 2018. годину 

Четврта измена плана јавних набавки Општинске управе Општине Блаце за 2018. годину 

Пета измена плана јавних набавки Општинске управе Општине Блаце за 2018. годину 

План јавних набавки за 2018. годину - Скупштина Општине Блаце

План јавних набавки за 2018. годину - Предсеник Општине Блаце и Веће

План јавних набавки за 2018. годину - Правобранилаштво Општине Блаце

План јавних набавки за 2019. годину - Скупштина Општине Блаце

План јавних набавки за 2019. годину - Предсеник Општине Блаце и Веће

План јавних набавки за 2019. годину - Правобранилаштво Општине Блаце

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - измена број 1

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - измена број 2

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - измена број 3

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - измена број 4

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - измена број 5

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - измена број 6

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - измена број 7

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - измена број 8

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - измена број 9

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - измена број 10

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - измена број 11

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - измена број 12

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - измена број 13 

План јавних набавки за 2020. годину - Скупштина Општине Блаце

План јавних набавки за 2020. годину - Предсеник Општине Блаце и Веће

План јавних набавки за 2020. годину - Правобранилаштво Општине Блаце

План јавних набавки за 2020. годину - Општинска управа

План јавних набавки за 2020. годину - Општинска управа - измена број 1

План јавних набавки за 2020. годину - Општинска управа - измена број 2

План јавних набавки за 2020. годину - Општинска управа - измена број 3

План јавних набавки Општинске управе за 2020.годину (усклађен са Законом

о јавним набавкама-"Сл.гласник РС",бр.91/2019).

План јавних набавки Општинске управе за 2020.годину (усклађен са Законом о јавним набавкама-"Сл.гласник РС",бр.91/2019)-ИЗМЕНА 1

Јавна набавка                                 рок за подношење понуда  документација           
Набавка канцеларијских столица 28.03.2023

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

Израда техничке документације за уређење парка

27.03.2023

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

- Додатни услови

Набавка геодетских услуга 27.03.2023

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

Набавка услуге стручног надзора за радове високоградње

13.03.2023

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

- Додатни услови

Набавка штампача, скенера и пројектора 08.03.2023

- позив за подношење понуда

- образац понуде

- техничка спецификација

Набавка, сервисирање и одржавање фотокопир апаратза, штампача и пуњење тонера 28.02.2023

- позив за подношење понуда

- образац понуде са спецификацијом

Набавка канцеларијског материјала 01.03.2023

- позив за подношење понуда

- образац понуде са спецификацијом

Набавка материјала за одржавање хигијене 01.03.2023

- позив за подношење понуда

- образац понуде са спецификацијом

Подршка приликом коришћења и одржавање система за интегрисано управљање ванредних ситуација (DRIS-СИУВС) 02.02.2023

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

- Закључак републичког штаба за ванредне ситуације

Набавка услуге социјалне заштите "Лични пратилац детета" 30.01.2023

- позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

- Изјава о исуњености услова

Техничка документација за реконструкцију ОП 18 30.01.2023

- позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

Набавка мешовите робе и напитака за репрезентацију  01.02.2023

-Позив за подношење понуда

- Образац понуде са спецификацијом

Набавка услуге помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима 16.01.2023

- позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

- Изјава о исуњености услова

Техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу за изградњу улица 28.12.2022

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

Набавка дрва за огрев са превозом за ИРЛ 23.12.2022

-Позив за подношење понуда

- Образац понуде са спецификацијом

Набавка новогодишњих пакетића за децу са територије Општине Блаце за 2023 годину 23.12.2022

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

Техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу за изградњу улица 20.12.2022

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

Набавка инжењерско-геолошких геотехничких истраживања 16.12.2022

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

Набавка геодетских услуга  16.12.2022

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

Набавка поклона запосленима и пословним сарадницима 12.12.2022

- Позив за подношење понуда 

- Образац понуде са спецификацијом

Радови на текућим поправкама електричних инсталација у згради локалне самоуправе Општине Блаце 17.11.2022

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

- Додатни услови за учешће у поступку

Набавке услуге координатора за безбедност и здравље на раду  17.11.2022

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

Технички преглед радова на инфраструктури 14.11.2022

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

Набавка ауто-седишта за децу 15.11.2022

- Позив за подношење понуда 

- Образац понуде са спецификацијом

Набавка услуге - израда стратегије безбедности саобраћаја Општине Блаце за период 2023-2028 године и предлог акционог плана за спровођење стратегије 07.11.2022

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Блацу 04.11.2022

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

- Локацијски услови 

- Додатни услови за учешће у поступку

Набавка услуге социјалне заштите "Лични пратилац детета" 31.10.2022

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

-Спецификација

-Изјава о испуњености услова

-Образац понуде са спецификацијама

 

Осигурање опреме, зграде и запослених 25.10.2022

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде са спецификацијом

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Блацу 24.10.2022

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

- Локацијски услови 

- Додатни услови за учешће у поступку

Услуга имплементације целокупног система финансијског управљања и контроле уз истовремену имплементацију софтверског решења за финансијско управљање и контролу 24.10.2022

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица на територији Општине Блаце, обликована по партијама 20.10.2022

- Позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација

Набавка геодетских услуга  14.10.2022

-Позив за подношење понуда

-Образац структуре понуђене цене

-Техничка спецификација

Набавка услуге координатора за безбедност и здравље на раду за радове на рехабилитацији општинских и некатегорисаних путева и улица 12.09.2022

-Позив за подношење понуда

-Образац структуре понуђене цене

-Техничка спецификација

Набавка услуге социјалне заштите "Лични пратилац детета" 31.08.2022

-Позив за подношење понуда

-Образац структуре понуђене цене

-Образац понуде са спецификацијама

-Техничке спецификације

-Изјава о испуњености услова

Набавка услуге физичког обезбеђења на манифестацији "Дани шљиве Блаце 2022" 11.08.2022

-Позив за подношење понуда

-Образац понуде

-Спецификација

Набавка услуге - организација и извођење ватромета на привредно-туристичкој манифестацији "Дани шљиве Блаце 2022" 08.08.2022

-Позив за подношење понуда

-Образац понуде

-Спецификација

Набавка услуга координатора за безбедност и здравље на раду за радове на реконструкцији дела општинског пута број 6

27.06.2022

- позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификацијe

Набавка услуге стручног надзора за радове на реконструкцији општинског пута број 6 27.06.2022

- позив за подношење понуда

- Образац структуре понуђене цене

- Техничка спецификација надзора

Израда техничке документације за путеве 16.12.2020

- јавни позив

- одговори на захтеве са појашњењима

- одлука о додели уговора

Набавка и уградња платформе за инвалиде за адекватан
прилаз Општини Блаце
14.12.2020

- јавни позив

- одговори на захтеве са појашњењима

- одлука о додели уговора

- одлука о обустави поступка

Доградња Предшколске установе „Наша радост“, Блаце-наставак радова 02.12.2020

- јавни позив

- питања и одговори

- одговори на захтеве са појашњењима 

- одлука о обустави поступка

Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући
одраслим, старим и инвалидним лицима“, број 1.2.9/20
06.07.2020

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

-oбавештење о закљученом Уговору

Набавка услуге: Набавка услуге одржавања софтвера-обликована по
партијама
Број из Плана јавних набавки: 1.2.2/20
19.05.2020.

-Мишљење управе за јавне набавке

-конкурсна документација

-Обавештење о покретању поступка

-Одлука о додели Уговора

-Обавештење о закљученом Уговору

-Обавештење о закљученом Уговору за партију 2

Помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима број 1.2.8/20 05.05.2020

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-измена конкурсне документације

-обавештење о продужењу рока

-Обавештење о закљученом Уговору

Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце

Број из Плана јавних набавки: 1.3.1/19

07.04.2020

 

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- измена и допуна конкурсне

- питање и одговор 1

- питање и одговор 2

- питање и одговор 3

- Одлука о додели Уговора

-Обавештење о закљученом Уговору

Набавка електричне енергије, 

Отворени поступак, број 1.1.3/20

23.01.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге "помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима", Јавна набавка мале вредности,

број: 1.2.1/20

31.12.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка горива, Јавна набавка мале вредности, број: 1.1.2/20
31.12.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- питање и одговор

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

отворени поступак - Реконструкција некатегорисаног пута
у Ђуревцу, број: 1.3.3/19
28.10.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна .документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Услуга осигурања пољопривреде (воћа), опште и 
професионалне одговорности (поновљени поступак),  број: 1.2.15/19
30.09.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Услуга осигурања пољопривреде (воћа), опште и 
професионалне одговорности,  број: 1.2.15/19
16.08.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о обустави поступка

- обавештење о обустави поступка

Набавка услуге социјалне застите "Помоћ у кући  одраслим, старим и инвалидним лицима", број: 1.2.14/19 18.07.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Изградња пројекта за доградњу ПУ "Наша радост" Блаце број: 1.2.13/19 03.07.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Израда Плана детаљне регулације за туристичку зону блачко језеро број: 1.2.2/19 05.07.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- питање и одговор

- измена и допуна конкурсне документације

 - Обавештење о продужењу рока

- одлука о додели уговора

Услуге физичко-техничког обезбеђења зграде општине Блаце, број 1.2.10/19 (поновљен поступак) 20.06.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о обустави поступка

- обавештење о обустави поступка

Услуга одржавања софтвера по партијама број: 1.2.12/19 17.05.2019

- обавештење о закљученом уговору партија 1

- обавештење о закљученом уговору партија 2

обавештење о покретању преговарачког поступка

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

Набавка саобраћајне сигнализације и опреме, број 1.1.5/19 23.05.2019

- обавештење о закљученом уговору

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- питање и одговор

- одлука о додели уговора

Помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима  08.04.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- измена и допуна конкурсне документације

- обавештење о продужењу рока

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

- одлука о измени уговора

Набавка горива 12.03.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка канцеларијског материјала - по партијама 14.02.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- питање и одговор

- измена конкурсне документације

- обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

- Обавештење о закљученом уговору - тонери

Израда елебората у зонама санитарне заштите акумулације Придворица 14.02.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- измена конкурсне документације

- обавештење о продужењу рока за подношење понуда

-одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

- одлука о измени уговора 1

- одлука о измени уговора 2

набавка услуге физичко - техничког обезбеђења зграде општине Блаце 12.02.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- питање и одговор

- одлука о обустави поступка

- обавештење о обустави поступка

набавка електричне енергије број 1.1.4/19
11.02.2019

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

- одлука о измени уговора

Реконструкција некатегорисаног пута у Сварчу 04.12.2018

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- питање и одговор

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге социјалне заштите "Помоћ у кући одраслим старим и инвалидним лицима" 28.08.2018

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- измена конкурсне документације

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

- одлука о измени уговора

Набавка техничке опреме - обликована по партијама 13.08.2018

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- измена конкурсне документације

- обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- питање и одговор

- одлука о дедели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка опреме за базен 11.06.2018

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- измена конкурсне документације - одлука

- измена конкурсне документације

- обавештење о продужењу рока

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка саобраћајне сигнализације 05.06.2018.

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- oбавештење о закљученом уговору

Израда техничке документације за путеве - поновљени поступак 01.06.2018.

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Израда техничке документације за путеве 03.05.2018.

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- питање и одговор

- oдлука о обустави

- обавештење о обустави поступка

Израда урбанистичко-техничке документације

27.04.2018

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о додели уговора

- одлука о измени уговора

Набавка услуге социјалне заштите "Помоћ у кући одраслим старим и инвалидним лицима" 26.03.2018

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Израда пројеката за озакоњење објекта 22.03.2018

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка горива

05.03.2018

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка путничког возила путем финансијског лизинга

26.12.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација
- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за реконструкцију и нову градњу канализационе мреже насеља Блаце, broj 1.2.7/17

13.12.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије

04.01.2018

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију куће за потребе интерно расељених лица кроз доделу помоћи намењене за грађевински материјал 09.11.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Помоћ у кући старим и инвалидним лицима" број ЈНМВ 1.2.6/17

28.08.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка опреме за дечије игралиште 24.04.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Вршење техничког прегледа радова

21.04.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

- обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Изградња комплекса отворених базена у Блацу, прва фаза изградње, део радова у оквиру подфазе број 2

11.05.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Уређење просторија омладинског центра у Блацу 30.03.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-oбавештење о закљученом уговору

Набавка горива 20.02.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

-одлука о поништењу одуке о додели уговора

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга социјалне заштите „Помоћ у кући старим и инвалидним лицима“  

13.02.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије 30.12.2016

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-одлука о поништењу одуке о додели уговора

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Изградња комплекса отворених базена у Блацу I подфаза број 2 26.12.2016

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одговор на питање бр 1.

- одговор на питање бр 2.

- одговор на питање бр 3.

- одговор на питање бр.4.

- одлука о обустави поступка

- обавештење о обустави поступка

Вршење стучног надзора 21.11.2016

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору за партију 1

-обавештење о закљученом уговору за партију 2

-обавештење о закљученом уговору за партију 3

Изградња пута у Гргуру 05.12.2016

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одговор на питање број 1

-одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Помоћ у кући 1.2.15/2016

01.11.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Ревитализација пољских путева 11.11.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-измењен позив за подношење понуда

-измењенаконкурсна документација

-измена конкурсне документације бр2

-изјава о кадровском капацитету

- обавештење о продужењу рока 

- одлука о додели уговора

Геодетске услуге

29.06.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одговор на питање 

-измена број 1

-измењена конкурсна документација

- обавештење о продужењу рока

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији општине Блаце (партија 2) - поновљени поступак 

27.06.2016

-позив за подношење понуда

-позив за подношење понуда

-одлука о додели уговора

Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим и инвалидним лицима“

23.05.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге физичког обезбеђења зграде општине Блаце 12.05.2016

-позив за подношење понуда

-образац понуде

Услуге израде ПДР-а за радне зоне 18.05.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга техничке контроле техничке документације за Дом Трбуње 18.05.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Услуње хуманог хватања и збраињавања паса луталица 10.05.2016 -позив за подношење понуда

Набавка средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној,занатској, услужној или другој области  за интерно
расељена лица на територији општине Блаце

22.04.2016

позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору партија 1

-обавештење о закљученом уговору партија 2

-обавештење о закљученом уговору партија 3

Набавка грађевинског материјала по партијама 19.04.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-обавештењ о закљученом уговору

Набавка бензина 04.04.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-обавестење о закљученом уговору

Набавка канцеларијског материјала по партијама  24.03.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-измена конкурсне документације

-измена бр. 1

-обавештење о продужењу рока

-одговор на питање број 1

-одговор на питање број 2

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору партија 1

-обавештење о закљученом уговору партија 2

Набавка електричне енергије

11.01.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-измена конкурсне документације

-обавештење о продужењу рока

-одговор на питање бр 1

-измена конкурсне документације бр. 2

-обавештење о продужењу рока бр. 2

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Помоћ у кући старим и инвалидним лицима

12.11.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-измена конкурсне документације

-отклањање неправилности у поступку ЈН

-обавештење о продужењу рока

-одговор на питање бр. 1

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-одлука о додели уговора

Изградња тротоара и колских прилаза у насељу Блаце 

06.11.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-појашњење број 1

-појашњење број 2

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-одлука о додели уговора

Изградња и реконструкција ОП14 Барбатовац-Кутловац

03.11.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документације

-појашњење број 1

-појашњење број 2

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

- обавештење о измени уговора

Израда техничке документације за Дом Трбуње 02.11.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-измена конкурсне документације

-појашњење број 1

-одлука о додели уговора

Набавка ИТ опреме 15.09.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација
-обавештење о продужењу рока

-измена конкурсне документације

Ревитализација пољских путева 06.10.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-измена конкурсне документације

-измена конкурсне документације број 2

-појашњење број 1

-појашњење број 2

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-одлука о додели уговора

Изградња пута у Драгуши - засеок Милинчићи 02.10.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-појашњење конкурсне документације бр1.

-појашњење конкурсне документације бр2.

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

 Инжењерске услуге 03.08.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Изградња и реконструкција општинског пута ОП1 Блаце-Стубал

12.11.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-измена конкурсне документације

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-обавештење о продужењу рока

Изградња и реконструкција општинског пута ОП1 Блаце-Ајдановац

10.11.2015

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-обавештење о продужењу рока

-обавештење о обустави поступка

Инжењерске услуге 06.07.2015

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

Tекуће поправке и одржавање улица 27.05.2015

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Израда пројектне документације 16.06.2015

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

- обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

- oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријавa

- питање 1 и 2
- питање 3

Набавка противградних ракета 08.05.2015

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

Изградња комплекса отворених базена у Блацу 13.05.2015

-обавештење о продужењу рока
-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

-измена конкурсне документације 1

-измена конкурсне документације 2

-питање бр.1

-питање бр.2

-питање бр.3

-питање бр.4

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

Набавка бензина

26.03.2015

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

 

Набавка канцеларијског материјала

05.03.2015

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

- обавештење о закљученом уговору

Помоћ у кући старим и инвалидним лицима на територији општине Блаце

бр. јавне набавке 1.2.10/14

29.12.2014  

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

Архитектонске услуге

бр. јавне набавке 1.2.3/14

 15.10.2014

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

-одговор на питање

-захтев за заштиту права 
-обавештење о продужењу рока

Услуге урбанистичког планирања

бр. јавне набавке: 1.2.4./14

 поступак обустављен

-позив за подносење понуда

-конкурсна документација
-обавестење о обустави поступка

 

 

 

Изградња и реконструкција ОП14 Барбатовац-Кутловац

Набавка електричне енергије

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg