Јавне набавке

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

План јавних набавики за 2018. годину - Општинска управа Општине Блаце

Прва измена плана јавних набавки Општинске управе Општине Блаце за 2018. годину

План јавних набавики за 2018. годину - Скупштина Општине Блаце

План јавних набавики за 2018. годину - Предсеник Општине Блаце и Веће

План јавних набавики за 2018. годину - Правобранилаштво Општине Блаце

 

Јавна набавка                                 рок за подношење понуда  документација           
Набавка опреме за базен 11.06.2018

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- измена конкурсне документације - одлука

- измена конкурсне документације

- обавештење о продужењу рока

- одлука о додели уговора

Набавка саобраћајне сигнализације 05.06.2018.

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

Израда техничке документације за путеве - поновљени поступак 01.06.2018.

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

Израда техничке документације за путеве 03.05.2018.

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- питање и одговор

- oдлука о обустави

- обавештење о обустави поступка

Израда урбанистичко-техничке документације

27.04.2018

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештењ о додели уговора

Набавка услуге социјалне заштите "Помоћ у кући одраслим старим и инвалидним лицима" 26.03.2018

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

Израда пројеката за озакоњење објекта 22.03.2018

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка горива

05.03.2018

- позив за подношење понуда

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка путничког возила путем финансијског лизинга

26.12.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација
- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за реконструкцију и нову градњу канализационе мреже насеља Блаце, broj 1.2.7/17

13.12.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије

04.01.2018

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију куће за потребе интерно расељених лица кроз доделу помоћи намењене за грађевински материјал 09.11.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Помоћ у кући старим и инвалидним лицима" број ЈНМВ 1.2.6/17

28.08.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка опреме за дечије игралиште 24.04.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Вршење техничког прегледа радова

21.04.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

- обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Изградња комплекса отворених базена у Блацу, прва фаза изградње, део радова у оквиру подфазе број 2

11.05.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Уређење просторија омладинског центра у Блацу 30.03.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-oбавештење о закљученом уговору

Набавка горива 20.02.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

-одлука о поништењу одуке о додели уговора

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга социјалне заштите „Помоћ у кући старим и инвалидним лицима“  

13.02.2017

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије 30.12.2016

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-одлука о поништењу одуке о додели уговора

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Изградња комплекса отворених базена у Блацу I подфаза број 2 26.12.2016

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одговор на питање бр 1.

- одговор на питање бр 2.

- одговор на питање бр 3.

- одговор на питање бр.4.

- одлука о обустави поступка

- обавештење о обустави поступка

Вршење стучног надзора 21.11.2016

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору за партију 1

-обавештење о закљученом уговору за партију 2

-обавештење о закљученом уговору за партију 3

Изградња пута у Гргуру 05.12.2016

- позив за подношење понуда

-конкурсна документација

- одговор на питање број 1

-одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

Помоћ у кући 1.2.15/2016

01.11.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Ревитализација пољских путева 11.11.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-измењен позив за подношење понуда

-измењенаконкурсна документација

-измена конкурсне документације бр2

-изјава о кадровском капацитету

- обавештење о продужењу рока 

- одлука о додели уговора

Геодетске услуге

29.06.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одговор на питање 

-измена број 1

-измењена конкурсна документација

- обавештење о продужењу рока

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији општине Блаце (партија 2) - поновљени поступак 

27.06.2016

-позив за подношење понуда

-позив за подношење понуда

-одлука о додели уговора

Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим и инвалидним лицима“

23.05.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге физичког обезбеђења зграде општине Блаце 12.05.2016

-позив за подношење понуда

-образац понуде

Услуге израде ПДР-а за радне зоне 18.05.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга техничке контроле техничке документације за Дом Трбуње 18.05.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Услуње хуманог хватања и збраињавања паса луталица 10.05.2016 -позив за подношење понуда

Набавка средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној,занатској, услужној или другој области  за интерно
расељена лица на територији општине Блаце

22.04.2016

позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору партија 1

-обавештење о закљученом уговору партија 2

-обавештење о закљученом уговору партија 3

Набавка грађевинског материјала по партијама 19.04.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-обавештењ о закљученом уговору

Набавка бензина 04.04.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-одлука о додели уговора

-обавестење о закљученом уговору

Набавка канцеларијског материјала по партијама  24.03.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-измена конкурсне документације

-измена бр. 1

-обавештење о продужењу рока

-одговор на питање број 1

-одговор на питање број 2

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору партија 1

-обавештење о закљученом уговору партија 2

Набавка електричне енергије

11.01.2016

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-измена конкурсне документације

-обавештење о продужењу рока

-одговор на питање бр 1

-измена конкурсне документације бр. 2

-обавештење о продужењу рока бр. 2

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

Помоћ у кући старим и инвалидним лицима

12.11.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-измена конкурсне документације

-отклањање неправилности у поступку ЈН

-обавештење о продужењу рока

-одговор на питање бр. 1

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-одлука о додели уговора

Изградња тротоара и колских прилаза у насељу Блаце 

06.11.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-појашњење број 1

-појашњење број 2

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-одлука о додели уговора

Изградња и реконструкција ОП14 Барбатовац-Кутловац

03.11.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документације

-појашњење број 1

-појашњење број 2

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

- обавештење о измени уговора

Израда техничке документације за Дом Трбуње 02.11.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-измена конкурсне документације

-појашњење број 1

-одлука о додели уговора

Набавка ИТ опреме 15.09.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација
-обавештење о продужењу рока

-измена конкурсне документације

Ревитализација пољских путева 06.10.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-измена конкурсне документације

-измена конкурсне документације број 2

-појашњење број 1

-појашњење број 2

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-одлука о додели уговора

Изградња пута у Драгуши - засеок Милинчићи 02.10.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-појашњење конкурсне документације бр1.

-појашњење конкурсне документације бр2.

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-одлука о додели уговора

-обавештење о закљученом уговору

 Инжењерске услуге 03.08.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Изградња и реконструкција општинског пута ОП1 Блаце-Стубал

12.11.2015

-позив за подношење понуда

-конкурсна документација

-измена конкурсне документације

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-обавештење о продужењу рока

Изградња и реконструкција општинског пута ОП1 Блаце-Ајдановац

10.11.2015

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-обавештење о продужењу рока

-обавештење о обустави поступка

Инжењерске услуге 06.07.2015

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

Tекуће поправке и одржавање улица 27.05.2015

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Израда пројектне документације 16.06.2015

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

- обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

- oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријавa

- питање 1 и 2
- питање 3

Набавка противградних ракета 08.05.2015

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

Изградња комплекса отворених базена у Блацу 13.05.2015

-обавештење о продужењу рока
-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

-измена конкурсне документације 1

-измена конкурсне документације 2

-питање бр.1

-питање бр.2

-питање бр.3

-питање бр.4

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

Набавка бензина

26.03.2015

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

 

Набавка канцеларијског материјала

05.03.2015

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

- обавештење о закљученом уговору

Помоћ у кући старим и инвалидним лицима на територији општине Блаце

бр. јавне набавке 1.2.10/14

29.12.2014  

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

Архитектонске услуге

бр. јавне набавке 1.2.3/14

 15.10.2014

-позив за подношење понуда 

-конкурсна документација

-одговор на питање

-захтев за заштиту права 
-обавештење о продужењу рока

Услуге урбанистичког планирања

бр. јавне набавке: 1.2.4./14

 поступак обустављен

-позив за подносење понуда

-конкурсна документација
-обавестење о обустави поступка

 

 

 

Изградња и реконструкција ОП14 Барбатовац-Кутловац

Набавка електричне енергије

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije