Обавештење за удружења грађана са територије општине Блаце

Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2021. године, у коју спада и Општина Блаце.

           Реализација пројеката у оквиру Програма има за циљ подршку у запошљавању, укључивању у културну сферу живота, повећању безбедности, активном учешћу у раду локалне заједнице, подизању свести о здравом начину живота, заштити животне средине, као и помоћи особама са инвалидитетом, маргиналним групама и осталим, у оквиру јединице локалне самоуправе.

           Области финансирања које су обухваћене програмом:

           За Програм предвиђена су средства у износу од 15.000.000,00 РСД. Ова средства могу се користити за  финансирање пројеката у следећим областима:

  1. Запошљавање-пројекти подршке за запошљавање младих и теже запошљивих категорија становништва у приватном сектору и мера оснаживања за самозапошљавање,
  2. Култура –пројекти подршке организовања активности удружења и укључивања у културну сферу друштва,
  3. Безбедност –пројекти унапређења безбедности културе, рада на превенцији и заштити од насиља и мерама повећања безбедности у саобраћају,
  4. Активизам, волонтеризам, и мобилност –пројекти подршке активном учествовању у раду локалне заједнице,
  5. Здравље –пројекти унапређења капацитета локалне заједнице за смањење ризика и ризичних понашања од употребе дроге, алкохола и других штетних супстанци, и оснаживање свести о здравом начину живота,
  6. Животна средина –пројектне активности за одрживи развој заштите животне средине,
  7. Социјална питања –пројекти помоћи удружењима која раде са социјално угроженим особама, особама са инвалидитетом, маргиналним групама и осталим.

Кабинет министра Програм финансира у износу од 100%. Подносилац пријаве може конкурисати само са једном пријавом предлога пројекта, док је  максимални износ по пројекту 750.000,00 РСД.

           Начин и рок подношења пријава: Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије објавиће јавни позив са свим смерницама и потребним обрасцима за пријаве, на својој интернет страници, са роком подношења пријава од 20 дана од дана објављивања јавног позива.

Уколико сте заинтересовани за учешће у наведеном јавном позиву, у наредним данима пратите интернет страницу: www.rnro.gov.rs, Кабинета министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије на којој ће бити објављен јавни позив са комплетном документацијом (обрасцима) неопходном за пријаву на исти.

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg