Обавештење о издатој дозволи ЈКП Блаце за сакупљање и транспорт неопасног и инертног отпада

Обавештавамо заинтересовану јавност да је оператеру ЈКП „Блаце“ из Блаца, ул. Војводе Путника бр.34А након спроведеног поступка по Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.Закон) издата дозвола број 2/2021 дана 28.12.2021. године за сакупљање и транспорт неопасног и инертног отпада, на територији општине Блаце.

            

 Решење о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и инертног отпада, на територији општине Блаце

 

                                                      ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

                                             ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ                                                       

                                                       РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg