О Д Л У К У о додели новчане помоћи студентима

На основу Статута општине Блаце и Правилника о условима за остваривање новчане помоћи студентима, Општинско веће oпштине Блаце, на седници одржаној дана 09. фебруара 2022. године, решавајући по захтевима студената за доделу новчане помоћи, донело је Одлуку о додели новчане помоћи за 61 студената са територије Општине Блаце.

Са исплатом новчане помоћи почеће се од 17. фебруара 2022. године, у 10 (десет) месечних рата, у износу од по 5.000,00 динара. Износ је благо увећан у односу на прошлу годину када је износио 4.500,00 динара месечно.

Новчана помоћ додељује се студентима на првом степену студија (од друге до четврте године студија) и другом степену студија (за пету и шесту годину студија).

Обавештавају се сви студенти који се налазе на списку да се јаве Одељењу за буџет, финансије, ЛПА и јавне набавке  Општинске управе уколико су мењали текуће рачуне у односу на прошлу годину као и да ако јесу доставе новоотворене рачуне (копију картице текућег рачуна). За студенте којима је ово први пут да су добитници новчане помоћи доносе копије картице текућег рачуна у канцеларији број 30, сваког радног дана од 07-15 часова.  Обзиром да ће исплата почети већ од 17. фебруара позивају се студенти да своју обавезу изврше благовремено.

Одлуку са списком свих добитника новчане помоћи Преузети ОВДЕ

 

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg