ОБАВЕШТЕЊЕ ЈАВНОСТИ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Република Србија

Општина Блаце

Општинска управа

Oдељење за привреду, локални економски

развој и заштиту животне средине

Број  III-04-501-829/2022

Датум 03.06.2022. год.

БЛАЦЕ

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ

 

             Обавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројектаМлин Тимотијевић“  д.о.о. Кашевар, са седиштем у Кашевару, општина Блаце, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Електроенергетских инсталација мале соларне електране МСЕ „Тимотијевић 1“ на  кат. парцели бр. 2614 (6674 нови број),  К.О. Блаце, на територији општине Блаце.

             Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа, канцеларији бр. 5, у периоду од 03.06.2022. год.  до 13.06.2022. год., у времену од 10 до 12 часова.

             У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

             Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

                              ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

                       ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ  ЕКОНОМСКИ                                                            РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

obavestenje

                                                                          

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg