Р Е Ш Е Њ Е за Пројекат Електроенергетских инсталација мале соларне електране „МСЕ Тимотијевић 1“

Општинска управа општине Блаце, Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине,  доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

  1. 1. За Пројекат Електроенергетских инсталација мале соларне електране „МСЕ Тимотијевић 1“ снаге 118,30 кW, на кат. парцели бр. 2614 (нови број 6674) , КО Блаце , на територији општине Блаце, носиоца Пројекта „Млин Тимотијевић“ д.о.о. Кашевар, са седиштем у Кашевару , није потребна процена утицаја на животну средину.
  2. 2. Носилац Пројекта је дужан да спроведе мере заштите животне средине, а нарочито у току извођења Пројекта, у току рада Пројекта кao и по престанку рада Пројекта и то:

– мере за смањење штетних утицаја на животну средину;

– мере за отклањање штетних утицаја на животну средину;

– мере за избегавање штетних утицаја на животну средину ;

- мере за спречавање удеса, одговора на удес и за отклањање последица удеса у току извођења, рада и по престанку рада Пројeкта

  1. 3. Носилац Пројекта је дужан да обезбеди праћења утицаја Пројекта на животну средину.

 КОМПЛЕТАН ТЕКСТ РЕШЕЊА МОЖЕТЕ ПОГЛЕТАДИ ОВДЕ

obavestenje

 

                                                                           

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg