Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину - Ивковић

Обавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта Ивковић“ д.о.о. Болеч, ул. 8.марта бр 23, 11307 Болеч, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Електроенергетских инсталација мале соларне електране МСЕ „Ивко Солар 1“ снаге 150 kW, на  кат. парцели бр.2285/1 (6374 нови број),  К.О. Блаце, на територији општине Блаце.

             Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа, канцеларији бр. 5, у периоду од 23.09.2022. год.  до 03.10.2022. год., у времену од 10 до 12 часова.

             У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

             Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

                                                       ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

                                             ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ  ЕКОНОМСКИ                                                       

                                                       РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg