РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Обавештавамо заинтересовану јавност да је носиоцу Пројекта Миљојку Секулићу предузетнику, Трговина на велико услуге превоза и консултантске услуге „Космос сервис“ Капиџија, са седиштем у Крушевцу у ул. Капиџијска бр. 26., матични број 63693642, након спроведеног поступка по Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) издата дозвола број 1/2017 за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 1778  К.О. Пребреза, на територији општине Блаце.

 

Решење о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ

РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg