ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу термина у Спортској хали „Чика Душко Јовановић“

Позивају се све заинтересоване спортске организације и друга правна лица да поднесу пријаве за доделу слободних термина у Спортској хали „Чика Душко Јовановић“, у Блацу, за период од 15. 4. 2023. - 15. 12. 2023. године.

Пријаве се подносе  Стручној Комисији за за оцену годишњих програма у области спорта у општини Блаце на адресу: Карађорђева 4, 18420 Блаце са назнаком „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПОДЕЛУ СЛОБОДНИХ ТЕРМИНА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ ЧИКА ДУШКО ЈОВАНОВИЋ - НЕ ОТВАРАЈ“.

Одлуку о додели термина доноси Општинско веће општине Блаце на предлог стручне Комисије за оцену годишњих програма у области спорта у општини Блаце.

Листа одобрених спортских организација и других правних лица које ће бити корисници поменутих слободних термина објавиће се на сајту www.blace.org.rs као и на огласној табли општине Блаце.

Подносиоци пријава  имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 3 дана од дана објављивања листе на поменутом интернет сајту.

Коначну одлуку по приговору доноси Општинско веће општине Блаце, на предлог стручне Комисије за оцену годишњих програма у области спорта у општини Блаце и иста се објављује на поменутом сајту и огласној табли.

Предлагачи чија пријава буде коначно прихваћена и одобрена за добијање слободних термина у спортској хали „Чика Душко Јовановић“, у Блацу, закључују уговор са председником општине Блаце којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна.

Комплетан текст Јавног позива

Образац пријаве

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg