Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији Општине Блаце за месец Септембар 2023. године

У оквиру пружања услуга систематског праћења квалитета амбијенталног ваздуха па територији општине Блаце, стручна екипа института за јавно здравље Ниш извршила је узорковање и лабораторијско испитивање амбијенталног ваздуха у периоду од 01.09. - 30.09.2023. године. Показатељи квалитета амбијенталног ваздуха (континуална мерења цађи, сумпордиоксида и азот диоксида на фиксном мерном месту - свакодневно 24- часовно мерење) испитивани су па једном мерном месту у центру Блаца.

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији Општине Блаце за месец август 2023. Године можете погледати ОВДЕ

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg