Припрема се конкурс за финансирање пројеката удружења грађана

На својој последњој седници од 11. фебруара 2015. године, Општинско веће Општине Блаце донело је Правилник о начину финансирања пројеката удружења грађана и невладиних организација, као и Одлуку о расписивању јавног конкурса за финансирање  пројеката удружења грађана и невладиних организација средствима буџета Општине Блаце за 2015. годину.

Према усвојеном Правилнику, право учешћа у расподели средстава буџета општине Блаце имају удружења грађана и невладине организације које су регистроване на територији општине Блаце, с тим да све пројектне активности морају реализовати на територији општине Блаце или ван територије општине Блаце, али да својим активностима представљају општину. Вредновање пројеката и захтева врши надлежна Комисија коју образује Општинско веће општине Блаце. На јавном конкурсу свако удружење грађана и невладина организација могу учествовати са једним предлогом пројекта.

Средства намењена удружењима грађана могу да се користе за реализацију пројеката и захтева из следећих области: социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, заштита лица са инвалидитетом, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе, као програми из области активности које се односе на јачање сарадње између владиног, цивилног и бизнис сектора, спортско рекреативне активности, програми за омладину, програм активности заснованих на волонтеризму, превенција насиља и афирмација грађанског активизма.

Јавни конкурс биће расписан наредне седмице а као прилог уз текст конкурса биће објављена ближа упутства за подносиоце предлога пројеката о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката за област за коју се расписује јавни конкурс.

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg