ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

На основу Одлуке председника СО-е Блаце, бр. I-016-1135/2024 од 14.05.2024.године, о расписивању избора за избор чланова савета месних заједница на територији општине Блаце (Сл.лист. општине Блаце“, 6/24) и Одлуке о допуни Одлуке, бр. I-016-1135/2024-1 од 15.05.2024.године, о расписивању избора за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Блаце (Сл.лист. општине Блаце“, 7/24), расписани су избори за избор чланова савета месних заједница на територији општине Блаце, за месне заједнице Блаце, Ђуревац, Музаће, Попова, Претежана, Рашица, Чунгула, Криваја, Пребреза, Џепница, Лазаревац, Алабана, Мала Драгуша и Горње Сварче, а исти ће се одржати дана 09.06.2024.године, у периоду од 7.00 до 20.00 часова.

Сваки кандидат за члана Савета месне заједнице доставља Комисији за спровођење избора за избор чланова савета месних заједница, а преко писарнице општинске управе Општине Блаце, следећу документацију:

  1. Потврду о изборном праву;
    2. Оверену писану сагласност – изјаву да прихвата кандидатуру;
    3. Потврду о пребивалишту кандидата;
    4. Уверење о држављанству;
    5. Оверене потписе три бирача који су подржали кандидата.

Кандидат подноси пријаву кандидатуре најкасније седам дана пре дана одржавања избора у месној заједници.

Образац ОМЗ-1/2024 и Образац ОМЗ-2/2024, тј. обрасци изјава кандидата да прихвата кандидатуру и изјава бирача да подржава кандидата за члана савета месне заједнице, могу се преузети сваког радног дана у згради општине Блаце на писарници Општинске управе, у периоду од 07 до 15 часова, као и преузимањем са ове интернет странице.

                                                        

                                                                          Комисија за спровођење избора

                                                                       Председник

                                                             Александра Николић, дипл.правник  с.р.

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg