Процењује се могућност санација клизишта

Обзиром на временске прилике и велике количине падавина у протеклом периоду и проблеме који су услед тога настали, а односе се пре свега на клизишта на територији општине Блаце, Штаб за ванредне ситуације одржао је седницу у среду 11. марта.

obavestenje

Том приликом обавезан је надлежни орган Општинске управе Општине Блаце, односно Оперативно-стручни тим за сагледавање стања на клизиштима и одбране од поплава, да одмах изађе на лице места и сагледа стање на речним коритима, мостовима, пропустима и предузме адекватне мере у циљу спречавања изливања воде из истих. Иначе, овај тим је већ сачинио извештај о предузетим превентивним мерама ради спречавања изливања река, за период од октобра 2014. до фебрауара 2015. године. Током тих месеци чланови Тима су вршили обилазак водотока на територији општине, нарочито локација које су у претходном периоду представљале критичне тачке, урадили су анализу стања и предлог мера. На свим локацијама на којима је у претходне три године долазило до плављења, током 2014. године вршени су радови на санацији последица.

Исте мере надлежни орган треба да предузме када су у питању клизишта на територији општине, уз сачињавање записника и припрему захтева који ће бити упућен Грађевинском факултету у Нишу. Стручњаци ове високошколске установе након изласка на лице места даће предлог санације постојећих клизишта на територији наше општине.

Такође је наложено Грађевинској инспекцији да одмах, у сарадњи са председницима Месних заједница, сагледа стање на каналима општинских и некатегорисаних путева  и предузме адекватне мере у циљу спречавања  изливања вода.

Планирана је и израда елабората за критична места на појединим речним токовима и то у Горњој Јошаници, Горњој Драгуши, Доњој Драгуши, Претежани и др. Након тога извршили би се радови на чишћењу појединих речних токова у циљу смањења ризика од поплава.

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg