Обавештење за кориснике права на дечији додатак

Општинска управа општине Блаце обавештава кориснике којима решење о признавању права на дечији додатак има важност до 30-ог новембра 2016. године, да Општинској служби друштвене бриге о деци (канцеларија број 33) на спрату или у Услужном центру (писарница - приземље) поднесу захтев за обнављање права на дечији додатак. Захтеви за обнову подносе се у периоду од 1. новембра до 30. новембра 2016. године. Сви остали корисници подносиће захтев према решењу са роком подношења од 30 дана пре истека важности решења .

obavestenje

Уз захтев корисници који су у радном односу прилажу потврде о примљеној заради (период од три претходна месеца у односу на месец подношења захтева -8,9 и 10/2016.год.). Корисници, који нису у радном односу прилажу уверење које издаје Национална служба за запошљавање (Тржиште рада) или уверење које издаје Фонд пензијског и инвалидског осигурања (ПИО) Блаце. Ако у току коришћења права наступе промене , које су од утицаја на остваривање права, исте треба захтевом пријавити. Сви корсници дечијег додатка са новим решењем могу поднети захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу (канцеларија бр 5 у приземљу).

Моле се подносиоци захтева да се придржавају обавештења како би децембарски дечији додатак примили у другој половини јануара 2017 године.

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka