Обнављање права за енергетски угроженог купца

Обавештавају се корисници  којима решење о признавању права за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије има важност до 31. децембра 2016. године, да Општинској служби локалне пореске администрације (канцеларија бр.5 у приземљу) поднесу захтев за обнављање поменутог права, 30 дана пре истека важности решења.

Физичка лица чија решења имају важност до 31.12.2016.године, уз захтев прилажу: 1)ако су пензионери-последњи чек од пензије, 2)незапослени уверење  надлежне јединице Националне службе за запошљавање (биро рада) или уверење које издаје Фонд  пензијског и инвалидског осигурања (ПИО) Блаце,и код ове Службе дају изјаву на записник.

Корисници новчане социјалне помоћи и дечијег додатка нови захтев подносе након доношења нових решења о остваривању поменутих права.

Уз захтев корисници права на дечији додатак и корисници новчане социјалне примоћи подносе: задње решење о остваривању поменутог  права (оригинал или оверену фотокопију ) и последњи обрачун за струју.

Напомена: сви  корисници који имају статус енергетски угроженог купца  морају бити на адреси  где је и бројило(струјомер),што доказују Уговором о коришћењу стана или Уверењем о пребивалишту.

obavestenje

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka