Судски дани у Блацу

Према измени и допуни годишњег распореда Основног суда у Куршумлији за 2014. годину, а на основу Одлуке председника суда о организовању судских дана у Блацу, судије Парничног и Ванпарничног одељења одржаваће суђења у згради суда у Блацу по месној надлежности за територију општине Блаце.

obavestenje

Судија Гордана Андрејић одржаваће суђења понедељком и петком, судија Биљана Илић уторком а судија Јелица Милановић средом. Судија Весна Максимовић у оставинским предметима одржаваће рочишта у згради суда у Блацу понедељком и петком.

Наведене судије су већ, или ће благовремено дописима одложити све расправе и рочишта који су заказани за септембар, октобар и евентуално новембар у Основном суду у Куршумлији а односе се на предмете по месној надлежности за територију општине Блаце и одредити их у напред наведене дане.

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg