ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ МСЕ „КНЕЗ“ БЛАЦЕ НА КП БР.5142/1 И 5144/1 КО БЛАЦЕ

oglasi mЈавна презентација урбанистичког пројекта обавиће се у трајању од седам дана, у периоду од 04.04.2023. године до 11.04.2023. године, у згради Општинске управе Општине Блаце, у ул. Карађорђевој бр. 4, канцеларија бр. 34, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Оглашавање предметног Урбанистичког пројекта траје седам дана.

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Блаце црквама и верским заједницама на територији општине Блаце за 2023. годину

oglasi mОпштинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 22. фебруара 2023. године,  расписало је Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Блаце црквама и верским заједницама на територији општине Блаце за 2023. годину. Конкурс ће трајати 15 дана, односно до 10. марта 2023. године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈE ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

oglasi mРасписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Блаце  које реализују удружења у области: социо-хуманитарни рад (укључујући удружења пензионера), пољопривреда (укључујући удружења ловаца, риболоваца, кинолога, и др.)...

ПОЗИВ за јавну расправу о Нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2023. годину

oglasi mПозива се стручна јавност и сви заинтересовани грађани да се укључе у поступак јавне расправе о Нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2023. годину. Јавна расправа ће се спроводити у периоду од 14. фебруара, до 21. фебруара 2023. године, до 14.00 часова.

ПОЗИВ БАНКАМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

oglasi mКомисија за прикупљање понуда од банака за депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора општине Блаце, образована Решењем председника општине Блаце (Решење бр.II-02-217/2023 од 01.02.2023.год.), дана 08.02.2023. године, упућује

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ МСЕ „КНЕЗ“ БЛАЦЕ

obavestenje mДана 20.01.2023. године оглашен је јавни позив за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ МСЕ „КНЕЗ“ БЛАЦЕ, на земљи на кп бр. 5142/1 и 5144/1 КО Блаце...

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg