Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта јавним надметањем

Комисија за  давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Блаце, образована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. II-02-1555/21 од 6.7.2021.године, расписује Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта, које се налази на кат.парцели бр.6371/1 КО Блаце, у улици „7.јула“ бб, методом јавног надметања.

Јавно надметање  ће се одржати 12.7.2021. године (понедељак) са почетком у 12.00 часова у холу Културног центра „Драинац“  Блаце.

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg