ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за коришћење средстсва за санацију штете од града у општини Блаце

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Блаце
Број:II 400-2725/2021

Датум: 02.12.2021.

На основу члана 1, 2, 21, 29. и 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл.гласник РС“ бр.112/2015), члана 52.став 1.тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/14 и др., 101/16 и др. и 47/18) и члана 85. Статута општине Блаце („Сл.лист општине Блаце“ бр. 5/19), Комисија за спровођење Програма расподеле средстава за накнаду штете од елементарне непогоде-штете од града на територији општине Блаце у 2021. години, по решењу Председника општине Блаце, бр. II 400-2328/2021, од 14.10.2021. године, а на основу Програма расподеле одобрених средстава за санацију штете од града, донетог од Скупштине општине Блаце, дана 24.11.2021. („Сл.лист општине Блаце“ бр. 17/21),  упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтева за коришћење средстсва за санацију штете од града у општини Блаце

УСЛОВИ

Позивају се сва физичка лица, носиоци активних пољопривредних газдинстава у 2021. години, која су претрпела штете од града и то на територији следећих катастарских општина:

Трбуње - део КО Трбуње са десне стране Регионалног пута Блаце – Куршумлија идући од Блаца, Д. Кашевар - део КО Доњи Кашевар, идући од регионалног пута Блаце-Куршумлија, са десне стране некатегорисаног пута Доњи Кашевар-Чунгула, бр. парцеле 761 до некатегорисаног пута према гробљу у Д. Кашевару, до граничне линије КО Д. Кашевар и КО Чунгула, па све до изласка на регионални пут Блаце-Куршумлија (део КО), Г. Кашевар, Ђуревац и Кутловац, у складу са скицама које се налазе у списима предмета.

Оштећена лица су у обавези да поднесу писмену пријаву о нанетој штети, на  прописаном формулару.

             Уз пријаву, оштећена лица су у обавези да доставе:

  • Доказ о измиреним пореским обавезама (Л.П.А.)
  • Потврду о активном статусу пољопривредног газдинства за 2021. годину,
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства - Структуру биљне производње из 2021. године.

             Надлежна служба Општинске управе је дужна да све пријаве уредно евидентира и потребне податке обради и припреми за даље поступање.

          Захтеве за коришћење средстсва за санацију штете од града у општини Блаце, уз  потрeбну документацију, доставити до 14 сати 15.12.2021.године, на писарници Општинске управе Општине Блаце. 

                                                                                                                                                                                                                                               Комисија

Захтев за санацију штете од града преузети OVDE.    

                                                                                                              

oglasi v

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg