Јавни позив за доделу годишњих признања из области спорта за 2021. годину

У складу са чл. 10. ст. 1. и 2. и чл 74. ст. 1 тачка 2) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), члана 50. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Блаце у области спорта („Службени лист општине Блаце“, бр. 1/19), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 21. децембра 2021. године, објављује

Ј А В Н И    П О З И В

ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ ПРИЗНАЊА

ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2021. ГОДИНУ

I. Позивају се спортске организације-спортски клубови, спортско-рекреативна друштва, школско спортска друштва, спортске организације лица са инвалидитетом (клуб или друштво), регистроване на територији општине Блаце до дана објављивања овог позива, као и групе грађана, месне заједнице, удружења, предузећа и друга правна лица са седиштем, односно пребивалиштем на територији општине Блаце да доставе своје образложене предлоге за „Доделу годишњих признања из области спорта за 2021.годину“, и то у следећим категоријама:

             1.најбољи спортиста;

  1. 2. најбоља спортисткиња;
  1. 3. млади перспективни спортиста;
  1. 4. млада перспективна спортисткиња;
  1. 5. спортска екипа године;
  1. 6. спортски радник године;
  1. 7. тренер године.
  1. II. Предлоге на прописаном обрасцу достављати у затвореној коверти на писарници Општинске управе општине Блаце, Карађорђева 4, 18420 Блаце са назнаком за „Доделу годишњих признања из области спорта за 2021.годину“

Предлози се могу достављати у периоду од 15 дана од дана објављивања, почев од  22. децембра 2021. године, закључно са 6. јануаром 2022. године.

III.  Предлози треба да садрже:

- име, седиште и адресу предлагача;

- име кандидата/кандидаткиње и/или клуба који се предлаже;

- образложење;

  1. IV. Јавни позив ће бити објављен на званичном сајту општине Блаце и огласној табли Општине Блаце.

            Броју II-66-3053/21         

            У Блацу, 21. децембра 2021. год.

 

Образац пријаве за признања у спорту за 2021

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

  За Општинско веће                                                                             ПРЕДСЕДНИК

Гордана Агатоновић с.р.                                                                     Иван Бургић с.р.

 

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg