Јавни позив за набавку нових машина и опреме у примарној производњи биљних култура

Обавештавају се грађани општине Блаце да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње биљних култура у 2022. години. Рок за пријаву на овај конкурс је од 4. јануара до 28. фебруара наредне године.

Заинтересована лица се, уз потребну документацију наведену у овом јавном позиву, пријављују подносећи и захтев за остваривање права на подстицаје, који заинтересовани грађани могу преузети са сајта, на линку испод, или у писарници Општинске управе општине Блаце.

Лица која остварују право на подстицаје морају бити уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то као:

  • физичко лице које је носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
  • предузетник,
  • привредно друштво,
  • земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих породичних пољопривредних газдинстава,
  • средња школа,
  • научноистраживачка организација у области пољопривреде,
  • црква и верска заједница.

На сајту Општине Блаце и линку испод доступан је и јавни позив Министарства који ближе одређује предмет подстицаја и све опште и посебне услове неопходне за остваривање права на ове подстицаје.

Заинтересована лица подносе попуњен и потписан образац захтева са прописаном документацијом и назнаком лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26  или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра број 84, 11000 Београд.

- Јавни позив 

- Захтев за остваривање права на подстицаје 

oglasi v

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg