К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „ДРАИНАЦ“ ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу члана 10. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19)) и члана 12. Одлуке о јавним признањима општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/06), Жири за доделу награде „Драинац“ расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „ДРАИНАЦ“

ЗА 2021. ГОДИНУ

 

            Награда „Драинац“  додељује се за резултате у образовању и култури, сваке године, крајем децембра месеца.

            Предлог за доделу награде „Драинац“, могу поднети школе, високошколске установе, установе културе, као и свако физичко или правно лице, а предлог мора бити свеобухватно образложен.

            Време подношења предлога је до 23. јануара 2022. године.

            Предлоге слати Жирију за доделу награде „Драинац“, на адресу: „Карађорђева“ бр. 4, Блаце, соба бр. 32.

            Награду „Драинац“ уручује Председник општине Блаце, на посебној свечаности.

            Број: II-12-3017/21

            У Блацу, 22. децембра 2021. године

 

Обрада:                                                                                     Председник             

Саветница на пословима                                         Жирија за доделу награде                                                                                                    

Општинског већа                                                                    „ДРАИНАЦ“

Гордана Агатоновић с.р.                                                       Ена Поповић с.р.                                                 

 

          

oglasi v                                     

                                   

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg