ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Комисија за прибављање непокретности у јавну својину општине Блаце, образована Решењем СО-е Блаце бр.I-02-2936/21 од 17.12.2021.године, расписује Оглас за прибављање непокретности у јавну својину Општине Блаце методом непосредне погодбе и то кат.парцеле бр.6340/2 КО Блаце, означене као приватна својина Козић Ружице из Сувог Дола.

-Изјава;

-Пријава;

 

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg