ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА НАГРАДУ „ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Комисија за награде општине Блаце, на основу члана 3, 4. и 8. Одлуке о јавним признањима Општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 1/06), дана 27. јула. 2022. године, објављује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА НАГРАДУ

„ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА“

ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Годишња награда „Велика Госпојина“ је највише признање општине Блаце, које се додељује за изузетна достигнућа, а која чине допринос афирмацији општине у привреди, друштвеним делатностима и другим областима.

           

За награду се може предложити физичко или правно лице са подручја општине Блаце, појединачно или заједнички, без обзира на простор и време достигнућа.

            Предлози се достављају до 20. августа 2022. године.

            - у писаном облику, на адресу: „Општина Блаце, Комисија за награде општине Блаце, Карађорђева бр. 4, 18420 Блаце“,

            - или усмено, саопштавају давањем на записник председнику Комисије.

Број: II-02-1605/2022

У Блацу, 27. јула 2022. године  

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

 

Обрада:                                                                                                            

Саветница на пословима Општинског већа                           ПРЕДСЕДНИК

Гордана Агатоновић с.р.                                                            Иван Бургић с.р.      

 

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg