Оглас за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине Општине Блаце

Комисија за  отуђење непокретности из јавне својине Општине Блаце, образована Решењем Скупштине општине Блаце бр. I-02-330/23 од 24.02.2023.године, расписује Оглас за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине Општине Блаце, методом прикупљања понуда.

Пријаве за учествовање у предметном поступку достављају се од дана расписивања Огласа до 29.05.2023.године, до 15 часова, предајом истих на писарници услужног центра Општине Блаце.

Отварање приспелих понуда одржаће се у Општинској управи општине Блаце – соба бр.34,  дана 31.05.2023. године (среда), са почетком у 10,00 часова.

 

-Текст Огласа

-Пријава;
-Изјава; 

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg