ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр.16/2018) и члана 17. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програм или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, („Службени лист Општине Блаце, број 17/2021) и члана 13. Пословника о раду Комисије за спровођење Конкурса за суфинансирање/финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана са територије општине Блаце за 2024. годину, Конкурсна комисија за спровођење Јавног конкурса за суфинансирање/финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана са територије општине Блаце за 2024. годину, на седници одржаној дана 11.6.2024.године, утврђује:

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Вредновани и рангирани програми:

Редни број

Деловодни број

Назив удружења

Назив програма

Одобрена средства

Број бодова

1.

437

26.3.2024.

Друштво за церебралну и дечју парализу Блаце

„Помоћ члановима удружења“

70.000,00

95

2.

448

27.3.2024.

Општинска организација глувих Блаце

„Заштита особа оштећеног слуха“

80.00000

82

3.

452

28.3.2024.

Међуопштинска организација савеза слепих Србије

„Говори да бих те видео“

70.000,00

81

4.

469

01.4.2024.

Удружење Рома „Блаце

„Укључи себе и кроз цивилно друштво“

50.000,00

55

5.

486

01.4.2024.

Удружење грађана „Тописци“

„Усмена сведочанства Топличана о Другом светском рату: општина Блаце“

120.000,00

75

6.

488

02.4.2024.

Удружење за пољопривреду „Агроун“ Блаце

„Буђење села 2024“

120.000,00

77

7.

490

02.4.2024.

Удружење грађана „Млади у руралу“ Блаце

„Створимо прву еколошку заједницу у Србији“

245.000,00

95

8.

492

02.4.2024.

Удружење пензионера Блаце

„Реновирање просторија Удружења пензионера“

100.000,00

90

9.

493

02.4.2024.

Кинолошко друштво „Јастребац Блаце“

„Едукација одгајивача паса и голубова и развој кинологије кроз разне кинолошке манифестације у 2024. години“

80.000,00

70

10.

497

03.4.2024.

Ловачко Удружење „Блаце“

„Изградња летњиковца у школи у Ђуревцу“

250.000,00

99

11.

508

04.4.2024.

Завичајно удружење Топличана у Нишу

„Обнова храма Светих апостола Вртоломеја и Врнаве“

100.000,00

92

Сходно средствима обезбеђеним за реализацију овог конкурса, за суфинансирање/финансирање се предлажу програми удружења од редног броја 1. закључно са редним бројем 11.

Омладински центар за економски развој (пријава заведена под редним бројем  487 од 01.4.2024.године, назив програма „Тop wine fest-Сајам вина и хране“) и СУБНОР општине Блаце (пријава заведена под редним бројем 489 од 02.4.2024.године, назив програма „Поштовање прошлости је добар знак за будућност“) нису доставили кориговани буџет програма, па је тиме у складу са чланом 11. став 3. Пословника о раду Комисије за спровођење конкурса за суфинансирање/финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана са територије општине Блаце за 2024. годину, Комисија сматрала да су напред именована удружења одустала од учешћа на конкурсу.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног обајављивања. Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Блаце, на адресу Карађорђева бр.4, 18420 Блаце, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана са територије општине Блаце за 2024. годину“.

Број:II-400-1363/2024

У Блацу, дана 11.06.2024.године

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ

РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

 Горица Шеговић-председник с.р.

 Јелена Вукићевић-члан с.р.

 Данијела Мијајловић-члан с.р.

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg