Бира се најбољи председник Месне заједнице

Комисија за доделу награде „Најбољи председник Месне заједнице“, која је образована решењем Општинског већа општине Блаце, објавила је данас Јавни позив за предлагање кандидата за доделу ове награде.

Награда „Најбољи председник Месне заједнице“ се додељује за рад и резултате рада председника у месној заједници у којој су грађани своје потребе и интересе задовољавали и остваривали у области: привреде, пољопривреде и руралног развоја, васпитно образовног рада, комуналног развоја и комуналне изградње, екологије и заштите човекове околине, културе и спорта, одбране и заштите од елементарних непогода, друштвене бриге о деци и грађанима различитих социјалних група, брига о социјалним категоријама становништва, самодоприноса и уређења насељеног места.

Критеријуми за доделу награде су активности председника Месне заједнице:

- у изградњи или одржавању комуналних објеката и путева,

- на стварању услова за рад предшколских установа, основних школа и здравствених амбуланти,

- стварање услова за социјално збрињавање старијих лица,

- учешће у обезбеђивању просторних, финансијских и организационих услова за спорт и рекреацију,

- организација разних врста хуманитарне помоћи на свом подручју, хуманитарни рад, хуманост, племенитост и храброст и посебан допринос развоју и афирмацији Месне заједнице,

- активности окупљања младих,

- организација и увођење самодоприноса,

Право предлагања кандидата за награду имају сва правна и физичка лица. Предлог са образложењем се подноси у писаној форми и обавезно садржи податке о делу и/или резултату и назнаку Месне заједнице за коју се кандидат за награду предлаже.

Предлози се могу доставити путем препоручене пошиљке (при чему ће се предлог сматрати благовременим уколико пристигне на писарницу Општинске управе општине Блаце најкасније до 13.08.2015. године до 15:00 сати) или непосредно, предајом у писарници Општинске управе, радним даном у времену од 7:00 до 15:00 сати.

Образац предлога се може преузети на писарници Општинске управе. Рок за предају предлога кандидата за награду је 10 (десет) дана од дана објављивања јавног позива на огласној табли Општинске управе општине Блаце и интернет страници Општине Блаце.

Предлози се достављају у затвореној коверти, односно омоту, на адресу: Комисија за доделу награде „Најбољи председник Месне заједнице“, 18420 Блаце, Карађорђева бр.4, са назнаком:

Предлог кандидата за доделу награде „Најбољи председник Месне заједнице“-не отварај.

Предлози кандидата за награде се подносе Комисији најкасније до 13.08.2015. године.

pdf iconТекст Јавног позива за доделу награде „Најбољи председник Месне заједнице“

Word2007icon Образац за предлагање кандидата за доделу награде

oglasi v

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka