Европски прогрес објавио Јавни позив за подршку групама пољопривредних произвођача

Европски ПРОГРЕС, који финансирају Европска унија (ЕУ), Влада Швајцарске и Влада Републике Србије, а који је осмишљен ради подршке одрживом развоју југоисточне и југозападне Србије, расписао је Јавни позив за доделу бесповратне помоћи земљорадничким задругама и пољопривредним удружењима.

Block RGB European PROGRES logo SRB 1

Да би испунили услове за подршку, подносиоци морају бити пољопривредна произвођачка група (ППГ) регистрована или као земљорадничка задруга у складу са Законом о задругама или регистровани као пољопривредно удружење у складу са Законом о удружењима.

Подносиоци пријава морају да испуне следеће обавезне услове да би имали право учешћа:

- Да буду регистровани од 2014. године на територији 34 локалне самоуправе обухваћене Програмом (међу којима је и Блаце)

- Да имају најмање десет чланова који су регистрована пољопривреда домаћинстава и који су у активном статусу

- Не користе подстицаје по истим основама у истом периоду од државних институција или било којих других донатора (овај услов се односи на подстицаје које користе ППГ, а не њихови појединачни чланови).

Пољопривредне произвођачке групе које раде у дуванској индустрији, произвођачи алкохолних пића и произвођачи/ дистрибутери контролисаних супстанци/ материјала/производа у складу са законом - неће бити подржани.

Подносилац пријаве мора да поднесе следећи образац за пријаву на енглеском језику:

• Образац пријаве (Анекс А)

• Изјаву подносиоца пријаве о прихватању услова јавног позива (Анекс 1 – Образац за подношење предлога)

Подносилац пријаве мора да поднесе следећа пратећа документа на српском језику:

• Изјаву да ППГ има најмање 10 регистрованих пољопривредих домаћинстава која су у активном статусу (Анекс 2)

• Оверену фотокопију регистрационих докумената из Агенције за пословне регистре (АПР)

• Оверену фотокопију додељеног ПИБ-а

• Фотокопију биланса стања, биланса успеха и Статистичког анекса за 2014. годину

• Радну биографију директора или менаџера ППГ

Крајњи рок за подношење пријава је 22. јануар 2016. године у 15:00 часова. За ближе и потпуније информације Европски ПРОГРЕС организује информативне сесије и интернет презентацију.

 

Позивају се представници заинтересованих земљорадничких задруга и пољопривредних удружења са територије општине Блаце да присуствују информативној сесији у Прокупљу у уторак 08. децембра, са почетком у 10 часова, у Скупштинској сали Општине Прокупље, као и да посете сајт Европског ПРОГРЕСА.

 

WordПлан одржавања информативних сесија

 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka