Расписан Јавни позив за реализацију стручне праксе

У складу са законским одредбама и Локалним акционим планом запошљавања Општине Блаце за 2016. годину, Национална служба за запошљавање – Филијала Прокупље, у сарадњи са Општином Блаце расписује Јавни позив за реализацију Програма стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита у 2016. години и Програма стручне праксе у циљу стицања посебних практичних знања и вештина у 2016. години.

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који је регистрован или има регистровано седиште или огранак на територији Општине Блаце и припада:

a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),

б) јавном сектору, и то искључиво у области здравства, образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца из јавног сектора не сме прећи 30% укупног броја лица укључених у програм стручне праксе),

в) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре.

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, који има од 6 до 10 запослених - два незапослена, а послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursi-nsz-lokalnasamouprava/javni_konkursi-blace.

 

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе или на сајту www.nsz.gov.rs. Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, у листу „Послови“, сајту Општине Блаце и средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2016. године.

 

pdf iconЈавни позив за реализацију програма стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита

Word2007iconЗахтев за учешће у програму стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита

pdf iconЈавни позив за реализацију програма стручна пракса у циљу стицања посебних практичних знања и вештина

 

Word2007iconЗахтев за учешће у програму стручна пракса у циљу стицања посебних практичних знања и вештина

Расписан Јавни позив за реализацију стручне праксе

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka