Конкурс за финансирање развоја пољопривреде

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Блаце за 2016. годину, председник Општине Блаце огласио је Конкурс за расподелу средстава из буџета намењених за финансирање развоја унапређења пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Блаце у 2016. години.

Поменута средства из буџета општине употребиће се по основу мера:

*   Регрес за репродуктивни материјал ( вештачког осемењавања, шифра мере 100.1)

*   Мера кредитне подршке (шифра-100.2)

*   Мере руралног развоја (инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, шифра мере 101)

*   Мера унапређење постојећих и успостављање нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача. (шифра 102)

*   Мере инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних и рибарских производа.

*   Мера инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга.

  • Инвестиције за изградњу и/или опремање објеката за обављање традиционалних заната (шифра 302.1.)

*   Мера трансфер знања и развој саветодавства -Унапређење , обука у области пољопривреде и руралног развоја .

  • Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације ,студиска путовања (шифра мере: 305)

Право на подршку имају сва регистрована породична пољопривредна газдинства као и правна лица – образовне институције, која имају пребивалиште у општини Блаце, или инвестирају на територији општине Блаце.

Рок за подношење пријава је од момента објављивања конкурса до 20.12.2016. године.

Једно газдинство може остварити подстицај највише 300.000,00 динара, осим за мере:

-   Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 Kw, риголера подривача и машина за резидбу, тарупирање и бербу (шифра 101.3.2). – 400.000,00 динара

-   Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, хладњача за дугорочно складиштење производа; изградња хладњача и капацитета за чување и припрему за отпремање садног материјала; изградња центара за скупљање и припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку опреме за припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка палета за дугорочно складиштење производа (шифра 101.3.5). – 400.000,00 динара

-  Унапређење постојећих и успостављање нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача (шифра 102). – без ограничења

-  Мере Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних и рибарских производа. – 400.000,00 динара

-  Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа као и њихових производа (шифра 103.3.2). – 400.000,00 динара

Захтеви се подносе од стране корисника, на обрасцима, у складу са условима који су прописани од стране Општинске управе Блаце. Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима Конкурса биће прегледани по редоследу њиховог пристизања. После административне контроле, прихватљиви захтеви ће бити проверени на лицу места од стране Комисије. Подносиоцима исправних захтева биће уручено решење о одобрењу инвестиције, као и висини подстицаја. Исплата ће се вршити до утрошка планираних средстава, по редоследу пристизања захтева.

Конкурсна документација и захтев може се преузети у Општинској управи, канцеларија број 38, тел. 371-079 и 064/8099 290.

Word2007icon Tекст конкурса за расподелу средстава из буџета намењених за финансирање развоја унапређења пољопривредне политике и политике руралног развоја у Општини Блаце у 2016. години

oglasi v

 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka