Расписан Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

На основу Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, начелник Општинске управе општине Блаце расписао је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години.

Намена конкурса је суфинасирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана на територији општине Блаце. Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета Општине Блаце износи 1.500.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају издавачи медија који су уписани у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре; правна лица, односно предузетници, који се баве производњом медијских садржаја, а који приложе доказе да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија и правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања. 

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Новости“, од 10.06.2016. године до 24.06.2016. године, на адресу: Општина Блаце, Карађорђева бр. 4, 18420 Блаце, са назнаком „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Општине Блаце ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години“ са назнаком „не отварати“, Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања и предаје се на писарници Општинске управе општине Блаце непосредно или препоручено поштом. Учесници конкурса су обавезни да попуњен образац за учешће на Јавном позиву доставе у четири примерка.

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Општини Блаце. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Рок за достављање предлога за чланове комисије исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

Додатне информације могу се добити радним данима од 11 до 14 часова на телефон 027/371-167.

Обрасци и смернице преузимају се са сајта Општине Блаце www.blace.org.rs.

Word2007iconТекст Јавног позива

Word2007iconОбразац 1-1 Пријава

ExcelОбразац 1-2 Буџет пројекта

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka