Првенство србије за избор најбоље златне шљивове ракије у 2016. години

 У оквиру овогодишњег фестивала шљиве ”Шљиво моја…”, који се одржава 19.-21.августа, одржаће се Првенство Србије за избор најбоље шљивове ракије у 2016.години.

Поред тога, што остварује највећу производњу шљиве по количини и квалитету у Србији, општина Блаце може да се подичи и веома квалитетном ракијом својих вредних домаћина.

Услови за учешће на такмичењу су:

-да учесници на свом газдинству поседују најмање 0,50 hа обрађене површине под  шљивом, да у својим подрумима имају најмање 200 литара ракије  која ће их           репрезентовати,

-да за избор доставе узорак од 2 литара ракије, најкасније до 08. августа, која ће бити предмет дегустације а која ће се касније  поделити гостима и учесницима манифестације.

-да је пољопривредно газдинство регистровано.

Правна лица, произвођачи ракије, чине посебну такмичарску категорију.

Најбољу златну ракију у обе категорије, прогласиће репрезентативан стручни жири, на челу са проф. др. Нинославом Никићевићем са Пољопривредног факултета у Земуну. Свечано проглашење победника обавиће се 21.августа.

Све информације на телефон 027/371-079 и 064/8099-212, соба бр. 38, зграда општине Блаце.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 

 

  jjj.jpg

 


ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ

ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ ЗЛАТНЕ ШЉИВОВЕ РАКИЈЕ

У 2016.ГОДИНИ

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka