Oглас за прикупљање предлога за награду „велика госпојина“ за 2016. годину

 

Комисија за награде општине Блаце, на основу члана 3., 4. и 8. Одлуке о јавним признањима Општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 1/06), дана 3. 8. 2016. године, објављује Oглас за прикупљање предлога за награду „велика госпојина“ за 2016. годину.

Годишња награда „Велика Госпојина“ је највише признање општине Блаце, које се додељује за изузетна достигнућа, а која чине допринос афирмацији општине у привреди, друштвеним делатностима и другим областима.          

За награду се може предложити физичко или правно лице са подручја општине Блаце, појединачно или заједнички, без обзира на простор и време достигнућа.

Предлози се достављају до 16. 8. 2016. године.

- у писаном облику, на адресу: „Општина Блаце, Комисија за награде општине Блаце, Карађорђева бр. 4, 18420 Блаце“,

- или усмено, саопштавају давањем на записник председнику Комисије.

 

 

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka