Јавна лицитација за давање у закуп локација за постављање монтажних објеката (киоска и барака)

На основу Одлуке о расписивању Јавног огласа за давање у закуп локација на јавној површини у јавној својини Општине Блаце за постављање монтажних објеката (киоска и барака), Општинско веће општине Блаце расписало је Оглас за Јавну лицитацију за давање у закуп земљишта – локација на јавној површини у јавној својини Општине Блаце за постављање монтажних објеката (киоска и барака).

У прилогу су дати опис и ближи подаци о локацијама за постављање киоска, као и за постављање бараке за обављање пословне делатности - комерцијална, услужна, угоститељска, административна и др. слична делатност.

Предметне  локације се дају у закуп ради постављања привремених монтажних објеката на одређено време, на период до краја 2020. године, од дана закључења Уговора о закупу грађевинског земљишта у јавној својини Општине Блаце. На свим локацијама постоје услови за прикључење на комуналну инфраструктуру.

 

Јавно надметање ће се одржати дана: 07.10.2016. године у 11:00 сати у холу Културног центра „Драинац" у Блацу.

Word2007icon Оглас за Јавну лицитацију за давање у закуп земљишта – локација на јавној површини у јавној својини Општине Блаце за постављање монтажних објеката (киоска и барака).

pdf iconскица киосци локација 1 и 2

pdf iconскица киосци локација 3

pdf iconскица киосци локација 5-9 

pdf iconскица киосци локација 19

pdf iconскица бараке локација 3 и 4

 

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka