Jавни увид Нацрта Планова детаљне регулације за раднe зоне „Горња Драгуша“ и „Фруто 2“

Jавни увид Нацрта Планoова детаљне регулације за раднe зоне „Горња Драгуша“ и „Фруто 2“ одржаће се у наредних 30 дана, у периоду од 20.02.2017. - 21.03.2017. године, у згради Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4 (канцеларија бр. 34),  радним данима од 08 до 15 часова.

Увид је слободан за сва заинтересована правна и физичка лица, која информације и обавештења могу добити у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Општине Блаце (канцеларија бр. 34, тел: 027/379-210).

Увид у Нацрте горе наведених планских докумената, можете погледати овде: „Горња Драгуша“ и „Фруто 2“

Обавештење о Јавном увиду за радну зону "Горња Драгуша"

Обавештење о Јавном увиду за радну зону "Фруто"

 

 

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg