sr    pl    en

Оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Блаце у поступку јавног надметања - лицитације

Комисија за отуђење непокретности из јавне својине  Општине Блаце,  на основу члана 99. Закона о планирању и изградњи, члана 5. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Блаце и члана 3. Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине  Општине Блаце , дана 18.9.2017.године, расписује Оглас за отуђење непокретности из јавне својине Општине Блаце у поступку јавног надметања – лицитације

Предмет Огласа за отуђење непокретности из јавне својине Општине Блаце у поступку јавног надметања – лицитације, по тржишним условима, и то:

Локација бр. 9 – део кат. парцела бр. 6599/7 КО Блаце, површине 41м2, 397,41евро у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате,

Локација бр.15 -кат.парцела бр.5827/2 КО Блаце, површине 201м2, 3.015  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате,

Увид у документацију: графички преглед непокретности, акт о власништву, као и преглед непокретности које су предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Блаце сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Јулијана Јовановић, телефон:  027/371-212.

Комплетан текст Огласа преузмите ОВДЕ.

Пријавни образац преузмите ОВДЕ.

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije